Sr. No.

Department

Faculty Name

1

English

Satyawan Malik

Savita Poonia

Rachna Sharma

Jyoti Sheoran

Karunesh

2

Hindi

Sunita

Shamsher Singh

3

Commerce

Subhash Duggal

Laabh Singh

Munish Kumar

Pankaj Batra

Ramniwash

Poonam Chahal

Gourav Bansal

Sonu Sihag

Yashwanti

Aman

4

Physics

Komal

Mukesh

Narender Kumar

Kamaljeet Singh

5

Chemistry

Pushpa Dhanda

Nisha Pruthi

Reetu

6

Mass Comm.

Shiv Kumar

7

Zoology

Surender Singh

8

Economics

O.P. Gupta

Pushpa Lata

Monika

Deepak vats

9

Mathematics

Raj Kamal

Surksha

Manoj Kumar

Bhagwan Dass

Poonam

Neeru

10          

Geography

Tanasa Hooda

Krishan Kundu

Vikram Singh

Ravi Garg

11

Political Sci.

Savita Rana

12

Computer Sci.

Seema Rani

Pushpa Rani

Anjana Dhawan

Soina

13

Phy. Edu.

Satish kumar

14

Psychology

Vinod Kumar

15

Public Administration

 

16

Sociology

Bhoop Singh

17

Botony

 

18

Biotechnology

 

19

Sanskrit

Sandeep